Oznakowanie poziome

Logiczna organizacja pracy

Oznakowanie poziome jest podstawą bezpiecznej, dobrze zorganizowanej i wydajnej pracy. Pozwala znacząco usprawnić ruch pieszych i pojazdów oraz stworzyć przyjazną ludziom przestrzeń.

Specjalizujemy się w trwałym, wyrazistym i estetycznym oznaczaniu obszarów hal, magazynów, fabryk, parkingów, garaży oraz terenów przyzakładowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami BHP zakładu. Dzięki oznakowaniu, praca staje się łatwiejsza, bardziej komfortowa i wolna od niepotrzebnych zagrożeń. Usługi realizujemy z wykorzystaniem sprawdzonych materiałów i nowoczesnych technik. 

Oferujemy m.in.:

  • oznaczanie ścieżek komunikacji pieszej i dla wózków widłowych
  • malowanie dróg transportowych
  • oznaczanie pól odkładczych
  • oznaczanie znakami specjalnymi (strzałki, znaki ostrzegawcze, informacyjne i inne piktogramy)
  • oznakowanie ramp i doków załadunkowych
  • oznakowanie stanowisk pracy
  • malowanie miejsc i pasów parkingowych

Korzyści dla Ciebie

Doskonała organizacja
Łatwiejsze zarządzanie pracą i ruchem
Wysoka wydajność
Optymalizacja procesów i zużycia zasobów
Maksymalne bezpieczeństwo
Znaczące obniżenie ryzyka wypadków

Pomożemy Ci zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo pracy

Skontaktuj się z nami