Bezpieczeństwo

Większa precyzja organizacji pracy

Za wykonanie oznaczeń w obiektach magazynowych i produkcyjnych odpowiada pracodawca. Wspieramy Cię w realizacji tego obowiązku, tworząc bezpieczne i efektywne środowisko pracy. 

Powtarzalność wykonywanych czynności, utrzymanie wysokiej jakości procesów oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników wymagają dobrej organizacji pracy. Elementem o kluczowym znaczeniu, który uzupełnia infrastrukturę magazynową, jest jednoznaczne i trwałe oznakowanie obszarów hal. Oznaczenia tworzą strefy, po których pracownicy mogą się poruszać swobodnie i bezpiecznie.

Dlaczego warto?

Optymalna drożność
Redukcja czasu potrzebnego na poruszanie się po obiekcie i transport towarów.
Bezpieczny ruch
Mniejsze ryzyko wypadków wynikających z niewłaściwego oznakowania ścieżek
Efektywna przestrzeń
Wyższa wydajność, dzięki pracy w dobrze zorganizowanym, komfortowym miejscu

Pomożemy Ci zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo pracy

Skontaktuj się z nami